Pomanders - Illóolajat párologtató illatszelencés ékszerek

LÉGY ÜDVÖZÖLVE A POMANDERS ILLATOS OLDALÁN!

Adatvédelmi Tájékoztató

  /  Adatvédelmi Tájékoztató

 

Bogátiné Schütz Gabriella egyéni vállalkozó (székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 43. F. ép. 18., vállalkozói nyilv. száma.: 52503322, adószáma: 68965284-1-33), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a rögzített felhasználók (továbbiakban: Ügyfél) személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és az ezekkel kapcsolatos számlázás teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a rögzített felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe:               2000 Szentendre, Sztaravodai út 43. F. ép. 18..

Az adatkezelő elérhetősége:    Telefon: +36-30-748-8269, E-mail: gabriellaschutz@gmail.com

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A rögzített felhasználó rendelésnél/vásárlásnál, hírlevél igénylésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, valamint hozzájárulhat hírlevél kiküldéséhez.

Érintettek köre: rendelést leadó vásárlók,rögzített felhasználók, hírlevélre feliratkozók

A kezelt adatok köre: a rögzített felhasználók, illetve hírlevélre feliratkozók által a rendelés/vásárlás során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, telefon, email, szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: megrendelések teljesítése és számlázás, valamint hírlevél kiküldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkavállalói

Adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését, illetve a hírlevél tekintetében a hírlevélről történő leiratkozást követően 15 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 01.

 

Tisztelettel, Bogátiné Schütz Gabriella egyéni vállalkozó